Lazer Barkod Okuyucular ile Hızlı Stok Takibi

Stok; bir işletme veya firmanın üretimde, tüketimde veya satım aşamasında kullanma amacıyla edindiği malzemelerin tümüne verilen isimdir. Stok takibi ise, eldeki malzemelerden üretilmiş ya da tedarik edilmiş malzemelerin müşteriye satılmasından önce bekletilen miktarının kontrolünü sağlayan sisteme verilen isimdir. Stok takibi sayesinde gelir gider dengeleri, ürünlerin dengeli bir şekilde dağıtımı gibi birçok işlem kolay bir şekilde çözüme kavuşturulabilir.

Stok takibi nasıl yapılır?” sorusu, işletmelerin sıklıkla sordukları sorulardan biridir. Stok takibi çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir; manuel olarak kağıtlara yazarak, bilgisayar programları ile ya da stok takibi için hazırlanmış programlar ve bu programlarla entegre çalışabilen cihazlar ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Lazer Barkod Okuyucular ile Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Ticari faaliyetlerde alım veya satım işlemlerinde kullanılmak üzere envanterlere eklenen ürünlerin her birinin kendine özgü numaralar ile etiketlenmesi ve elden çıkma durumuna göre otomatik olarak stoklardan düşürülmesi sistemi, barkod stok programı adıyla bilinir. Barkodlu stok takip sisteminde depoya ve envantere eklenen her ürün ayrı bir barkodla etiketlenir. Bu barkoda ürünün çeşitli özellikleri kodlanır, adet ve fiyat gibi bilgilerle birlikte sisteme kaydedilir.

Barkodlu takip sayesinde müşterinin bilgi almak istediği herhangi bir ürün hızlı bir şekilde ulaşılabilir hale gelir. Müşteriye ürünle ilgili çeşitli bilgiler söylenebilir. Bu sayede depo üzerinden ürünün incelenerek müşterinin veya ilgili diğer kişilerin bilgilendirilmesi aşaması elenmiş olur. Barkodlu stok takibi sayesinde firmalar ve markalar zamandan tasarruf konusunda avantaj elde eder.

Stok Takibi Doğru Adımlarla Nasıl Gerçekleştirilir?

Stok takip sistemi farklı program ve stratejiler izlenerek gerçekleştirilebilir. Ancak stok takip sisteminde zamandan tasarruf oldukça önemli. Stoklar, alışveriş durumlarına göre sürekli değişir, bu yüzden bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için manuel sistemlerin yerine teknolojinin avantajlarından yararlanılabilen sistemlerin tercih edilmesi doğru bir tercih olur. Stok takibi doğru şekilde gerçekleştirmek için bazı adımlar izlenir. Bu adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Envanter sayımları belirli aralıklarla ve düzenli şekilde gerçekleştirmek
  • Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri stoklara daha erken sürmek
  • Stoklarında eksiklik görülen ürünlerde stok güncellemeleri yapmak
  • Ürünlerin teslimi sırasında kusur ve hasar gibi kontrolleri sağlamak
  • Ürünlerin sayımlarını doğru şekilde kaydetmek
  • Faturalar ya da irsaliye belgelerini sıralı bir şekilde saklamak
  • Ürün bilgilerini barkodlara doğru şekilde eklemek
  • Barkodları doğru ürünlere yerleştirerek, karışıklıkların önüne geçebilmek

Firmalar Açısından Stok Takibinin Önemi

Depo stok takibi, işletmelerin çalışma süreçlerinin aksamadan ilerleyebilmesi ve işlemlerin tam zamanında yapılabilmesi için önemli bir yer tutar. Depo stoklarının takip edilmesi sayesinde envantere giren ve envanterden çıkan ürün takibi kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu sayede firmalar envanter kontrolleri sırasında daha az vakit kaybederek diğer işlemler için enerjisini koruyabilir. Stok takibinin doğru bir şekilde yapılması, kâr marjlarının yüksek tutulabilmesi açısından da önemli bir yere sahip olur. Stok takibinin düzenli bir şekilde yapılması, değişen müşteri taleplerini doğru yolla izlemek için avantajlı olur. Taleplerin değişmesine, artmasına ya da azalmasına göre stok durumları güncellenir. Bu sayede stoklar gerekli zamanlarda eritilebilir ve satış işlemlerinde aksama yaşanmasının önüne geçilmesi kolaylaşır.

Stok takibinin gelişen teknolojilere uygun sistemlerle izlenmesi işletmelerin iş yükünü azaltabilmesi açısından önemlidir. Manuel sistemler, işletmelerin stok takibinde zaman kaybına yol açabilir ve iş verimliliğini azaltabilir. İş gücü konusunda gereksiz enerji harcanmasına yol açabilir. Barkod okuyucular ve çeşitli bilgisayar takip programları sayesinde stok takipleri güncel ve hızlı işlemlerle tamamlanabilmektedir.