Barkod Nedir?

Barkod çok sayıda ve farklı kalınlıklardan oluşan çizgilerden oluşan bir semboldür. Birçok ürünün üzerinde bulunur ve ürünlere yapıştırılan bu sembol, okuyucu tarafından okunur. Çizgilerden oluşan bu sembollere ürün hakkındaki tüm bilgiler işlenir. “Barkod nedir”sorusu şu şekilde açıklanabilir:

 • Üzerine yapıştırılan ürünün bir tür kimliğidir. Ürün hakkındaki tüm bilgiler bu sembolde yer alır ve okuyucuya okutmanın ardından bu bilgiler görüntülenir.
 • Barkodun günümüzde en yaygın kullanıldığı alanlardan biri marketlerdir. Bu barkodlarda ürün hakkındaki bilgilere ek olarak fiyat bilgisi de bulunur.
 • Müşterilere güven oluşturan barkod sisteminden bir çok farklı iş kolunda faydalanılmaktadır. PDKS de barkodların yararlanıldığı sistemlerdendir.   
 • Ürün üzerine yapıştırılan bu barkodlar dünyanın her yerinde tek bir barkod okuyucu tarafından okunabilir. 
 • Çeşitli yerlerden gelen tüm ürünler hakkında yalnızca barkod okuyucu sayesinde pek çok farklı bilgiye ulaşmak mümkündür.      

Barkodlar perakende haricinde üretim, lojistik, sağlık ve kamu alanlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.       

Barkod Çeşitleri Nelerdir?

Barkodlar birçok alanda yaygın kullanılan sembollerdir. Bu nedenle oldukça fazla barkod çeşidi bulunur. Barkod NO farklı kalınlıktaki çizgilerin belirli aralıklarla oluşturulduğu ve içerisinde 0-9 arasında rakamların, alfabedeki harflerin, bazı işaretlerin yer aldığı bir yazılımdır. Dünya üzerinde yaygın kullanım alanı olmasından dolayı çok sayıda barkod çeşidi bulunur.

 • UPC barkod anlamı ABD ve Kanada firmaları tarafından kullanıldığına işaret eder. Universal Product Code olarak açılabilen 12 basamaklı uluslararası bir barkod numarasıdır.
 • EAN barkodu ise Perakende ürünlerini tanıtma amacıyla kullanılan Avrupa ülkelerinde yaygın olan barkod türüdür.       
 • EAN 13 barkodu ise 13 haneli sayı ve 4 bölümden oluşur. İlk bölümü barkodun hangi ülkeden geldiğini belirtir, on hanesi de kontrol numarası olarak yer alır.
 • EAN 8 barkodu, EAN 13 barkodu ile benzerlik gösterir. Yalnızca ikinci bölüm şirketin verdiği koddur.
 • ITF kodu paketleme endüstrisinde kullanılır. Çift sayılardan oluşan barkod türüdür.
 • CODE 39 hem sayılardan hem de harflerden oluşan ve en yaygın kullanılan barkod türüdür. Ticari ve endüstri standardıdır.
 • CODE 128 dağıtım, sipariş, taşıma alanlarında kullanılır.

Temelde barkod sistemleri tek boyutlu ve çift boyutlu olmak üzere ikiye ayrılır. Tek boyutlu barkodlar dikey yönlü ve farklı kalınlıktaki çizgilerden oluşur. Çift boyutlu barkodlar ise kare veya dikdörtgen bir şeklin içine basılan barkodlardır. Yaygın kullanılan barkodlar UPC, EAN, EAN8, EAN 13, CODE 128 gibi barkod çeşitleridir.

Barkod Sistemi Ne İşe Yarar?

Barkod sistemi dünya üzerinde yaygın bir şekilde kullanılır ve uluslararası anlam ifade eder. Bu yönüyle de beraberinde pek çok avantaj getirir. Barkodlar, barkod okuyuculara yalnızca birkaç saniye tutularak çalışır. Kırmızı bir sinyal gönderilir ve barkoddaki bilgilerin kolay bir şekilde okunması gerçekleşmiş olur. Barkodların sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Ürünler hakkında net ve güvenilir bilgi alınmasını sağlar.
 • Ürünler hakkındaki bütün bilginin yalnızca barkod sorgulama sistemi sayesinde bilgisayara aktarılmasını sağlar.
 • Özellikle market gibi ticari alanlarda işlerin çok daha hızlı yürümesini sağlar. Görevli barkod üzerindeki bilgiyi görür ve işler çok daha pratik ilerler.
 • Taşıma, dağıtım, depo işlerinde de yaygın olarak kullanılan barkod sistemleri ürün sayısı, ürünlerin fiyat bilgisi verilerinin işlenmesiyle sürecin daha hızlı işlemesini sağlar. Bu yönüyle hız gereken işlerde zamandan tasarruf edilir.
 • Barkod sisteminin ilk üç hanesi barkodun hangi ülkeden geldiğini gösterir. Sonraki dört hane üreten firmaya ait koddur. Bundan sonraki beş hane ise ürüne dair bilgilerin tanımlandığı kod olarak belirlenir.      
 • Barkod okuyucuya okutulan ürün barkodu yalnızca ürünün fiyatı hakkında bilgi vermez. Aynı zamanda otomatik olarak stoktan da düşmesini sağlar. Böylelikle stokta ne kadar ürün kaldığını sayım yapmadan rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.
 • Ürün hakkındaki bilgileri içeren barkod etiketi sayesinde güvenirlik de artar.

Barkod Okuyucu ve Barkod Yazıcı Kullanmanın Faydaları

Barkod okuyucu farklı türdeki ve farklı alanlardaki tüm barkodların okunmasını sağlayan bir alettir. Barkodların birkaç saniye tutulması ile yolladığı sinyaller sayesinde okuma işlemini gerçekleştirir. Barkodlar genel anlamda şu faydaları sağlar:

 • Seri numarasını, ürün bilgisini ve diğer gerekli bilgilerin bilgisayar ortamına iletilmesini sağlar. Barkod okuyucu sistem sayesinde ürünlerin veri girişleri hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olur.
 • İş yükü hafifler, işler daha hızlı ilerler, müşteri memnuniyeti kazanılır. Aynı zamanda hırsızlığa karşı büyük ve güvenilir önlemlerden birisidir.
 • Barkod okuyucu sistemler farklı türlere sahip olabilirler. USB bağlantılı, klavye, ya da seri port şeklinde olabilirler ve kullanım alanlarına bağlı olarak tercih edilirler. “Barkod nasıl oluşturulur” konusu ise barkod yazıcılar tarafından metnin belirlenmesi ve sonrasında barkodların basılması ile yapılır.
 • Barkod etiketlerinin yazdırıldığı bu sistem farklı renklerde basmaya yönelik ribonlu ya da ribonsuz olabilir.
 • Barkod yazıcılar sayesinde oluşturulan barkodlar ürünlere yapıştırılır. Ürün güvenilirliğini sağlarken aynı zamanda doküman, arşiv ve stok bilgisi edinilmesini sağlar.

Mobil yazıcı barkodlar depo ve imalat alanında yaygın olarak kullanılırken, masaüstü yazıcılar ise genellikle işletmelerde tercih edilir. Endüstriyel yazıcılarda ise yüksek baskı kalitesi, zor şartlarda çalışabilme ve uzun süreli kullanım gibi özellikleri barındırır. “Barkod nasıl alınır” diye merak edenlerin; ilk olarak Milli Mal Numaralama Merkezi’ne üye olmaları ve buradan yalnızca kendilerine ait olan barkod numarasını almaları gerekir.