El Tipi Barkod Okuyucular ile Envanter Yönetimi

Barkod okuyucular, çeşitli barkod yazıcıları tarafından oluşturulmuş barkod mekanizmalarını okumak üzere geliştirilmiş cihazlardan biridir. Bu tip okuyucular kolay ve pratik kullanımları ile ön plana çıkar. Birçok sektörde aktif bir şekilde kullanılan el tipi barkod okuyucular, barkodların içinde yer alan bilgilerin taranması ve izlenebilmesi için kolaylık sağlamaktadır. El tipi barkod okuyucu çeşitleri sayesinde envanter yönetimleri oldukça kolay ve pratik bir şekilde sürdürülebilir.

Envanter yönetimi, özetle envanterin denetlenmesini içeren bir sistemdir. Tedarik zinciri içinde önemli bir yere sahip olan envanter yönetimi ile ürünlerin üreticiden depolama aşamasına, oradan da satış noktasına kadar uzanan oluşum ve aktarım süreçlerinin denetlenmesini sağlar.

Envanter Yönetiminin Önemi

Depolama ve envanter yönetimi işlemleri işletmeler için kritik bir noktada bulunur. Envanter yönetiminin etkili bir şekilde sağlanması işletmelerin envanter stoklarını güncel tutabilmesine ve kontrol edebilmesine katkıda bulunur. Envanterin kontrolünün iyi bir şekilde sağlanması ticari süreçlerde zamandan ve harcamalardan daha fazla tasarruf sağlanması konusunda da etkilidir. Envanter yönetiminin iyi organize edilmemesi bazı problemlere neden olabilir. Stok fazlaları envanterlerdeki nakit akışında kısıtlama yaratır ve bu da potansiyel bir bütçe açığı meydana gelmesine neden olabilir. Depoda kalan ürünler satılamadığı zaman işletmenin kâr marjını olumsuz yönde etkiler.

Üretim odaklı şirketlerde envanter yönetim sistemi, çok daha kritik bir durumdadır.  Sürekliliği sağlanabilmiş bir üretim zinciri oluşturmak için ham maddelerin takibinin doğru bir şekilde düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kontrol mekanizması ise envanter yönetiminin düzenli ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi ile sağlanır.

Envanter Yönetimi Şirketlere Ne Tür Avantajlar Sağlar

Envanter yönetim süreci şirketlerin ürünlerini doğru bir şekilde kontrol edebilmesi, stokları düzenleyebilmesi ve kâr marjını yükseltebilmesi açısından önemli bir noktada bulunur. Envanter takibinin doğru bir şekilde yapılması iş süreçlerini daha kısa ve pratik hale getirerek karmaşık aşamaların kolaylıkla çözüme ulaştırılmasına yardımcı olur. Firmaların envanter yönetimi aşamasında yazılım araçlarından yararlanmaları da son yıllarda yaşanan gelişmeleri daha hızlı takip edebilmelerine olanak tanır. Envanter yönetimleri işletmelere kattığı avantajlar sayesinde kullanılması hayatî olan bir süreçtir. Avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Envanterlerin kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.
 • Şirket giderlerinin azaltılmasına katkıda bulunur.
 • Malzemelerin taşınması konusunda avantaj sağlar..
 • Çalışanların ve firmanın iş yükünün azaltılmasına katkı sunar.
 • Raporlama ve analiz süreçlerindeki gerekli bilgilerin daha hızlı toplanmasına yardımcı olur.
 • Manuel takip sistemlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi konusunda etkili olur.
 • Stok tükenmesi problemlerinin yaşanmasının önüne geçilmesi konusunda avantaj sağlar.
 • Satışların artırılması hedeflerine yardımcı bir sistemdir.

Envanter Yönetimi Modelleri Nelerdir ve Süreç Nasıl İşler?

Envanter yönetimi nedir?” sorusundan sonra firmaların en çok sordukları sorulardan biri de “envanter yönetimi modelleri nelerdir?” olur. Envanter yönetimi süreçleri, çeşitli envanter yönetimi modelleri izlenerek gerçekleştirilebilir. Firmalar tarafından yaygın şekilde tercih edilen envanter yönetim modelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Anında Yönetim Modeli: Bu model stokların sıfıra yakın bir şekilde tutulmasını hedefler. Modelde, ürünlerin ihtiyaç durumunda tedariklerinin sağlanması üzerine kurulu bir sistemdir.
 • Ekonomik Sipariş Modeli: Bu envanter yönetimi modeli stok maliyetlerinin azaltılması temeline dayandırılır.
 • Güven Stoğu Modeli: İşletmelerin acil durumlar içinde stok yaptıkları modeldir. Tedarik zincirinde aksamaların yaşanmaması için tercih edilebilir.
 • ABC Analiz Modeli: İhtiyaç duyulan ürünlerin üçlü gruplara ayrılması sistemine dayanan model olup firmalar tarafından kaynakların daha etkili kullanılabilmesi için tercih edilir.
 • Stok Üretim Modeli: Stok taleplerinin tedarikçi tarafından giderilmesine bağlı olarak geliştirilmiş envanter yönetim modelidir.